This questionnairre is a concept in order to learn and test for the EU project SUPREM. Please let us know what text would be suitable here

Question 1 of 19: Wat trekt je meer?

Een hippe drukke stad.Een eenzaam strandje aan een meer.

Question 2 of 19: Je docent stelt een werkgroepje samen…

Ik neem dan graag de leidingIk zorg er voor dat de taken eerlijk verdeeld worden.

Question 3 of 19: Ik kan heel goed

In mijn eentje een klus klaren dan schiet het ook een beetje op.Samen met anderen in alle rust aan een opdracht werken

Question 4 of 19: Als je met aandacht aan een taak of opdracht wilt werken, wat verwacht je dan van je omgeving?

Ik houd van een drukke en dynamische omgeving.Ik schiet het meest op in een rustige en kalme omgeving

Question 5 of 19: Waar ga je het liefst op vakantie?

Ik ga het liefst de natuur in met een rugzak met eten en drinken en vermaak mij prima.Ik houd er wel van activiteiten met mijn vrienden te ondernemen.

Question 6 of 19: Tijdens een discussie of groepsopdracht…

Voor ik aan een klus begin maak ik eerst een soort plannetje in mijn hoofd van hoe ik dit ga aanpakken.Ik weet van mijzelf dat ik het vaak bij het rechte eind heb.

Question 7 of 19: Vaak denk ik …

Ik denk dat ik in mijn eentje vaak beter werk lever dan in een groep.Ik voel mij veilig als ik mij keurig aan de afspraken en regels houd.

Question 8 of 19: Als je een taak of opdracht krijgt en aan een team moet worden toegewezen waar let je dan op?

Ik zou dan het liefst bij mijn vrienden ingedeeld worden.Ik zou echt kijken met wie ik het beste resultaat zou kunnen behalen.

Question 9 of 19: Op weg van school naar huis…

Vraag ik meteen een aantal vrienden om iets te ondernemen.Vraag ik meteen een aantal vrienden om iets te ondernemen.

Question 10 of 19: Binnen een groeps- of klasseopdracht...

Ik kan er goed tegen als anderen niet met mijn kritiek kunnen omgaan.Ik zie vaak eerder mogelijkheden een vraagstuk op te lossen dan anderen.

Question 11 of 19: Als het in de groep even tegenzit…

Ik neem graag de leiding als er in de groep iets moet gebeuren.Samen komen we er wel uit

Question 12 of 19: De leukste en meest aansprekende lessen zijn die lessen waarin…

Ik vind het fijn als in een les alles stap voor stap wordt uitgelegd.Werken in een team past erg goed bij mij.

Question 13 of 19: Een opdracht met succes afronden lukt mij goed als…

Ik kan anderen motiveren de draad weer op te pakkenIk kan mij het best vinden in een opdracht als deze duidelijk en goed omschreven is.

Question 14 of 19: Je gaat een paar dagen op kamp. Waar verheug je je dan het meest op?

Op de zaken die we gaan zien en leren.Op de onderlinge vriendschappen die ontstaan.

Question 15 of 19: Ik vind het prettig om…

Om eerst de kat uit de boom te kijken als er iets van mij gevraagd wordt.In de belangstelling staan

Question 16 of 19: Direct na school…

Ga ik eerst er met mijn vrienden op uit.Zorg ik eerst dat mijn huiswerk af is.

Question 17 of 19: De rollen voor de jaarlijkse musical worden verdeeld….

Ik zorg er wel voor dat ik een leidende rol krijgIk kijk goed of er een passende rol voor mij is weggelegd

Question 18 of 19: Wat past het best bij jou?

Ik vind een taak pas af als ik het doel van die opdracht gerealiseerd heb.Ik lees met veel belangstelling de krant en kijk graag het nieuws.

Question 19 of 19: Wat doe je het liefst als je je verdrietig voelt?

Ik vind mensen die iets nieuws te vertellen hebben interessant.Ik bespreek mijn ergernissen graag binnen mijn familie.